Pegasus Kontroll har blitt Better Business


Å ta vare på andres verdier krever høy grad av tillit og troverdighet. Vi i Better Business har siden oppstarten i 1996 vært med å bidra til lavere svinn og færre uønskede hendelser for en rekke større og mindre norske selskap. Gjennom vår kompetanse om svinn og sikkerhet har vi lang erfaring og en unik evne til å sette inn riktig tiltak for kunden. Nytt fra 2023 er også at vi tilbyr godkjent vekterutdanning.

Ved å balansere kost/nytte i alle våre tjenester skal være verdiskapende for våre kunder.
Sikkerhet og svinnkompetanse handler om å forstå kundens situasjon og eventuelle utfordringer, for så å kunne sette inn riktige og målrettede tiltak. Vi leverer det meste innen sivile kontrolltjenester og sikkerhetskompetanse.
I Better Business sier vi ta «eierskap til egne verdier» og hos oss er kunden vår største verdi.

Personalkontroll
Kassekontroll
Underslag utredning
Oppklaringssamtaler
Svinntrener
Sivile vektere
Butikkontroll
Sentervakthold


Økt innsikt gir økt forståelse

question_mark

Behov

Definere behov og målrettede tiltak

checklist

Tiltak

Preventive og forebyggende kontroller og målinger

leaderboard

Rapportering

Resultater og status

psychology

Analyse

Nåsituasjon, ønsket situasjon og potensiale

priority_high

Utvikle

Økt fokus
Forebyggende tiltak
Kompetanseheving

Mystery Shopping – Kundeinnsikt

Først og fremst er det viktig å kartlegge hva som faktisk skjer i øyeblikket kunden møter dere i alle kanaler – fysisk eller digitalt. Vi i Pegasus har jobbet med måling og utvikling av kundereisen i over 25 år. 

Hvordan skape den beste kundereisen?

Mystery shopping og kundemålinger er to kraftfulle verktøy, som alene eller sammen vil gi dere svar til å utvikle ansatte og organisasjonen. Dine ansatte er din viktigste resurs, og de som til sist best kan påvirke kunden.
Konsept og butikksjekk kartlegger at deres utsalgssteder er klare for kunden, iht. kjedens forventninger og kampanjeplan. Dette gir ledelsen verdifull innsikt for videreutvikling og etterlevelse av kvalitet og kampanjer
Forankring av mål og troen på enkeltmennesker, sammen med måling, feedback og trening skaper eierskap og positiv utvikling. Vi kan hjelpe dere å definere hva som er viktig for dere – Måle dette, og jobbe for en positiv utvikling av resultatene.
La oss sammen skape fantastiske kundereiser, og enda flere lojale ambassadørkunder!


Veien til flere fornøyde kunder

Målinger er en kritisk suksessfaktor i ethvert utviklingsarbeide

psychology

Definere

Nå situasjon og ønsket situasjon?

query_stats

Måle

Hva skjer når kunden møter deres ansatte?

auto_graph

Analysere

Identifisere utviklingspotensiale

star

Utvikle

Trene

volunteer_activism

Ønsket situasjon

Lojale ambassadørkunder

Vi har lang og bred erfaring med kompetanseoverføring til en rekke nasjonale og internasjonale selskap. Better Business er et kompetansehus med et mangfold av kurs, alt fra enklere dagskurs til større utviklingsprogrammer.

Verden er i stadig utvikling, og dine ansatte er din viktigste resurs – sørg for å holde dine ansatte oppdatert og motiverte.

  • Etikk og moral
  • Ran og Tyverikurs
  • Svinntrener
  • Salg og service
  • Intern og eksternt svinn
  • Vekterkurs
  • Re-sertifisering vekterkurs

Meld deg på her.


Jo mer kompetanse vi kan tilføre våre kunder, jo mer aktuelle er igjen vi som samarbeidsparter!
Alle våre kurs kan tilpasses etter deres behov og ønsker
*De fleste kurs kan også leveres som e-læringskurs

Pegasus Kontroll er nå

Skroll til toppen